Fra Skokla: Kulturvandring i gamle Holter sentrum

Fra Skokla: Kulturvandring i gamle Holter sentrum

Publisert av RH Nettredaktør den 07.10.21. Oppdatert 25.08.22.

Skokla er Nannestad Historielags medlemsblad, og har mye godt og interessant stoff om det som skjer. Her er litt om kulturvandringen i gamle Holter sentrum. 

Tekst: Berit Schei Hagen. Foto: Inger Bjørndal Foss. Fra Skokla nr. 3 - 2021. 

Nannestad Historielag inviterte torsdag 22. mai til en kulturvandring i gamle Holter sentrum. Vi startet ved Løken skole hvor Odd Ruud fortalte om Løken skole, både om skolekretsen og bygningene på skolen. Gamle Løken skole står ennå og er restaurert.

Løken skole
I 1900 ble det bygget ny skole med leilighet for lærer og lærerinne. Ole Ruud ble lærer på Løken skole i 1937, og flyttet inn med familien. Vi fikk mange historier fra Odd Ruuds oppvekst på skolen, blant annet om den store skolehagen. I 1950 ble skolen ombygd da Finstad og Løken kretser ble slått sammen. Denne bygningen ble revet i 2012.

Sammenslåingen av kretsene var ikke uten protester fra Finstad krets. Noen av deltakerne som kom derfra hadde vært med på 2 ukers skolestreik ved oppstarten på Løken i skoleåret 1950/51.

Ved Løken skole  
Ved Løken skole

Prestegården
Deretter ruslet vi bort til prestegården på Løken, også kjent som Nannestad kapellangård. Pål Kraabøl fortalte om gårdens historie, fra
prestegård i middelalderen, en tid som presteenkesete og som bolig for residerende kapellan i Nannestad.

Vi fikk høre om livet på prestegården fra tiden rundt 1900 og framover, fra Elisabeth Christies beskrivelse i boken Prestegårdsliv. Den nye
eieren av prestegården var til stede, og vi fikk gå en runde rundt huset og se på det vakre inngangspartiet og hagen.

Ved prestegården  Prestegården. Foto: Lillian M.
Ved prestegården

Planen var å gå videre til Holter Meieri, men da ble vi avbrutt av et kraftig regnvær. Noen fant bilene og dro, og noen ble igjen under et lite tak ved skolen og fikk høre Åsmund Myhrer fortelle historien om Holter meieri fra 1869 og framover. Været kan vi dessverre ikke styre, men noen fikk tatt seg en kopp kaffe også!

Se Skokla nr. 3 - 2021 (pdf) og alle medlemsblad Skokla her