Formannskapslovene & den negative handlingsregelen

Formannskapslovene & den negative handlingsregelen

Publisert av RH Nettredaktør den 26.04.19. Oppdatert 26.08.22.

Ola Alsvik har i årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» skrevet en interessant artikkel om «Formannskapslovene - handlingsrom og modernisering - et mulig forskningsfelt for lokalhistorikere?» og sett på hva som menes med «den negative handlingsregelen» og hvilken betydning den har hatt. 


Alsvik innleder artikkelen slik: «Den negative handlingsregelen. Jeg synes jeg hører spørsmålet allerede: Er det virkelig noe mer å si om formannskapslovene? Etter to store åremålsmarkeringer – 100-årsjubileum i 1937 og 150-årskalas i 1987 – med en ledsagende overflod av jubileumsskrifter, årboksartikler, bygdebøker og avisartikler. Etter alt dette, er det virkelig behov for flere fortellinger eller analyser av hendelsene som fant sted for snart 180 år siden, eller av lovens tekst og ordlyd, eller av valgene og ordningene den skapte? Jeg forstår virkelig disse innvendingene, og i denne korte artikkelen har jeg ikke tenkt å si så mye om hva loven inneholder, hva som står der rent positivt, men konsentrere interessen om noe som ikke står, men som likevel ble helt avgjørende for formannskapslovenes betydning på lenger sikt, nemlig «den negative handlingsregelen». Hva er det vi mener med dette, og hvilken betydning har det hatt?»

Kongelig proposisjon fra 1836  Sørum Herredstyre 1901

Les utdrag fra artikkelen i PDF-filen nedenfor.