Barndomsminner fra Blaker Skanse  - 17. mai

Barndomsminner fra Blaker Skanse - 17. mai

Publisert av RH Nettredaktør den 21.05.21. Oppdatert 25.08.22.

Ingun Orderud har skrevet litt om sine 17. mai-minner fra Blaker Skanse. Et spesielt sted og en spesiell dag. I «gamle dager», den gang alle elevene bodde på skolen og få hadde bil, var det store aktiviteter på stedet. «Jeg er født i 1958 og oppvokst på Skansen. Tidene forandrer seg, så jeg husker bare slutten av de gamle skikkene.»

Bildet over viser salutt fra Blachierske Compagnie.   

Dagen begynte klokka 08 presis med flaggheising, og alle som hørte til på Skansen, store og små, møtte opp her.

Deretter ble det lagt ned en blomsterbukett foran minnesmerket over alle skanseelevene som falt i krigen. Det var en stor stein omkranset av brudespirea, riktig vakkert. Formann i elevrådet holdt en kort tale hvor han leste opp navnene og takket for innsatsen.

Les historien på Blaker og Sørum Historielags hjemmeside