Anna Monrads fortellinger – boka er nå til salgs

Anna Monrads fortellinger – boka er nå til salgs

Publisert av RH Nettredaktør den 09.11.17. Oppdatert 25.08.22.


«En kald februardag i 2011 kom leder i Romerike historielag, Tom Ola Halvorsen, til Gamle Hvam med en tjukk bunke papirer under armen. Bunken inneholdt nedtegnelser av gamle eventyr, sagn og beretninger fra Romerike, skrevet ned mellom 1920 og 1925. Kvinnen bak nedtegnelsene het Anna Monrad, og hun hadde vokst opp på en husmannsplass som i si tid hørte til Hvam. Kunne museet være interessert i å samarbeide med historielaget om å få utgitt disse?» 
Les utdrag fra eventyrboka i vedlegget nedenfor.  

Praktboka kan kjøpes på Romerike Historielags hus, og koster kr 350.
Den kan også bestilles på epost til rohist@online.no. Porto på kr 140 kommer i tillegg ved postforsendelse.  

Se også tidligere omtale av boka.