Anders Heyerdahl – komponist og lokalhistoriker

Anders Heyerdahl – komponist og lokalhistoriker

Publisert av RH Nettredaktør den 09.08.18. Oppdatert 25.08.22.

9. august er det hundre år siden Anders Heyerdahl døde. Han er først og fremst kjent som musiker og komponist fra Aurskog, men var også en betydelig lokalhistoriker, ikke minst gjennom utgivelsen av «Urskogs beskrivelse» med undertittelen «Mennesker, sagn og dagligliv i Aurskog» som ble utgitt allerede i 1882 på Cammermeyers Boghandels Forlag i Kristiania.

Svein Sandnes skriver videre om Anders Heyerdahl:

Søndag 3. juni 1962 ble det avduket en bauta av Anders Heyerdahl på Vestre Haneborg, hvor Heyerdahl hadde bodd det meste av sitt liv. Denne begivenheten er grundig omtalt i Romerikstun, Romerikes årbok for 1964. Årsaken var at Aurskog kommune hadde overlatt arrangementet av avdukingen av bautaen til Romerike historielag ved formann Asbjørn Dørumsgard.

Æren for at det ble reist en bauta over Anders Heyerdahl i hjembygda må nok Ragnar Hanneborg på Haugrim påta seg. Da arbeidet med å reise en slik bauta ikke ga noe resultat, bestemte Hanneborg seg for å skjenke bygda en slik bauta. Han sikret tomt for bautaen på Vestre Haneborg, fikk en granittstein hugget og kjørt fram, og han laget til og med sjøl et treffende og karakteristisk relieff i bronse som ble hugget inn i bautaen.

 

Anders Heyerdahl  Anders Heyerdahl (1832 - 1918)
 
Fiolinisten Øyvind Brakestad spilte Heyerdahls komposisjoner «Bryllupsmarsj i Urskog» og «Brudedans fra gammel tid i Urskog». Aurskog musikkorps med Hans Larsen som dirigent spilte «Vals» av Heyerdahl. Og avdukingstalen ble holdt av Heyerdahls gamle medarbeider O. M. Sandvik, som i rosende ordelag skildret Heyerdahls liv og virke.
 
Anders Heyerdahls liv og virke
Anders Heyerdahl var sønn av gardbruker Thorvald Clemetssøn Heyerdahl og kona Anne Sofie Haneborg. Fra han var 14 til han var 19 gikk han i skole hos den folkekjære soknepresten i Aurskog, Lorentz Wittrup Scønheyder.

Han fikk tidlig musikkundervisning hos sin far, som selv hadde et lite orkester. Seinere fikk han undervisning i piano og fiolin hos Niels og Fredrik Ursin, og i harmonilære hos den tyske komponisten Carl Arnold d.e. Fra høsten 1860 til februar 1862 var han førstefiolinist ved Det norske Theater. I samme periode var han også andrefiolinist i Johan Svendsens strykekvartett.
 
Allerede i 1850 ble han ansatt som instruktør ved musikkforeningen i Urskog. I åra 1856-1861 samlet Heyerdahl folkemusikk i Hallingdal og Aurskog. Resultatet av dette arbeidet, «Norske Dansar og Slåtter», utkom i 1904. Hans egne komposisjoner var sterkt påvirket av norske folkemusikk. 3. desember 1913 ga han 81 år gammel egen komposisjonsaften i Kristiania. Anders Heyerdahl jobbet også tidvis som pianostemmer.

Da Anders Heyerdahl flyttet tilbake til hjembygda i 1871, pådro han seg under tømmerfløting en kneskade som gjorde at han i mange år måtte legge musikken på hylla. Først i 1881 begynte han så smått å komponere igjen. Likevel deltok han samme år i innvielsen av Brødrene Hals’ nye konsertlokale i Kristiania.

Anders Heyerdahl døde nær 86 år gammel i Kristiania 9. august 1918, men ble gravlagt på kirkegården i Aurskog.