100 år - og klar for de neste 100

100 år - og klar for de neste 100

Publisert av RH Nettredaktør den 30.07.20. Oppdatert 26.08.22.

1. august fyller Romerike Historielag 100 år. Et sekel med lokalhistorie. Stor takk til alle medlemmer og ledere i lokallag og i Romerike Historielag, som med sitt engasjement har bidratt til å holde lokalhistorien levende. 


Med vennlig hilsen

Romerike Historielag
Tom O. Halvorsen 

 

Se bilde av første side i den første protokollen: 

Invitasjon juli 1920

 

 

Romerike Historielag blev stiftet efter følgende innbydelse,
som stod i alle Romeriksavisene juli 1920:

 

Historielag for Romerike.
Møte paa Jessheim.

    Vi innbyr til aa danne et historielag for Romerike og til samling paa Jesheim 1. august kl. 5 til første møte.

    Det er sterk sans i mange av bygdene vaare naa for bygdehistorie. Vi bør arbeide sammen, lære av hverandre og utnytte hjelperne vaare best mulig.

    Historikere og andre fortidsgranskere planlegger netop naa en storlagt undersøkelse av Romerikes fortid. Til dette trenger de romerikingenes interesse og støtte. La os gaa fagfolka til møtes og ogsaa nytte dem ut for vore bygdetiltak, saa vi kan faa noe helt ut av den historiesansens besøkelsetid som vi akkurat naa har. 

    Vi indbyr til Jesheim især alle som arbeider eller planlægger arbeide for bygdehistorie, men ogsaa alle som er interesserte eller vil bli det. Konservator dr. Jan Pettersen viser fram og forteller om de siste gravfund i Ullensaker. Professor Bull trekker op linjene i Romerikes historie.

    Ellers har Ullensaker bondeungdomslag lovet aa greie med møtet.

 

    Eivind Berggrav, Hurdal og Feiring.      Ole Jahr, Fet.
    Erik Haga, Nannestad.                           Aage A. Vold, Nes.
    Hans Nesten, Ullensaker.                       Jan Sørensen, Eidsvoll.
    Kirkes. Andersen, Sørum.                      Johan Kjus, Skedsmo.