Årsmøte i Romerike Historielag 10.06.2021

Årsmøte i Romerike Historielag 10.06.2021

Publisert av RH Nettredaktør den 13.06.21. Oppdatert 25.08.22.

Romerike Historielags digitale årsmøte ble holdt 10.06.2021 på Teams som planlagt. Totalt 29 deltok, fordelt på disse stedene: Aurskog, Gjerdrum, Høland, Nannestad, Raumnes, Setskog, Skedsmo, Sørum, Ullensaker, Historielagets Hus. 

Saksliste:
1. Konstituering
2. Årsberetning for 2020
3. Regnskap for 2020
4. Arbeidsplan for 2022
5. Kontingent og budsjett for 2022
6. Innkomne saker
7. Godkjenning av valg
Sakspapirene er sendt lokallagene, og finnes her.

Oppsummering
1. Konstituering:
- Ordstyrer: Tom O. Halvorsen.
- Referent:  Kåre Bøhler.
- Protokoll-underskrivere: Lene Skovholt og Frank Erik Solli.

2. Årsberetning godkjent.

3. Regnskap godkjent.

4. Arbeidsplan godkjent. Noen kommentarer: 
- Spørsmål om kurs. Lokalhistoriewiki. Vernehensynssoner nevnt på høstmøte. 
- Prosjektet «Det sitter i veggene», Lene informerte.
- Navnsetting på utbyggingsfelt og blokker, navnebruk bør påpekes. Fra Elin Mørk. 
- Spørsmål om lokalhistoriske utgivelser og lignende arbeid. Hva kan RH bidra med? Fra Beitnes.

5. Kontingent og budsjett godkjent.
- Kontingent uforandret, kr 100 for lokallag, kr 300 for direktemedlemmer.

6. Ingen innkommende saker, men en liten overraskelse:
Frank Erik Solli ble tildelt Romerike Historielags hederstegn for sitt mangeårige og gode virke i Skedsmo Historielag.

Frank Erik Solli har fått hederstegnet av Tom. Foto: Grete

7. Valg er godkjent. Det er avholdt digitalt via StyreWeb, og valgene ble som følger:

Styret i Romerike Historielag i 2022:
Leder: Tom O. Halvorsen, Raumnes Historielag, velges for 1 år.
Nestleder: Lene Kristine Skovholt, Rælingen Historielag, velges for 2 år.
Styremedlem: Eva Marie Gran, Høland Historielag, velges for 1 år.
Styremedlem: Ellen J. Lerberg, Nannestad Historielag, velges for 2 år.
Styremedlem: Grete Andersen, Nittedal Historielag, velges for 1 år.
Varamedlem: Frank Erik Solli, Skedsmo Historielag, velges for 1 år.
Varamedlem: Ragnar Birkeland, Lørenskog Historielag, velges for 1 år.
Varamedlem: Elin Bjørge Løken, Skedsmo Historielag, velges for 1 år.
Varamedlem: Svein Olaf Heggedal, Setskog Historielag, velges for 1 år.

Husstyret i 2022:
Leder: Terje Løken, Blaker og Sørum Historielag, velges for 1 år.
Husstyremedlem: Jan G. Johansen, Ullensaker og Høland Historielag, velges for 1 år.
Husstyremedlem: Ida Marie S.K. Bøhler, Blaker og Sørum Historielag, velges for 2 år.
Husstyremedlem: Marit Friberg, Skedsmo Historielag, velges for 1 år.
Husstyremedlem: Kåre Bøhler, Blaker og Sørum Historielag, velges for 2 år.
Varamedlem: Svein Stidahl, Skedsmo Historielag, velges for 1 år.
Varamedlem: Marit Lindbäck, Skedsmo Historielag, velges for 1 år.

Valgkomité:
Vidar Larsen, Skedsmo Historielag, fortsetter.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne 2 medlemmer til komitéen.