ÅRSMØTE 2022 i Romerike Historielag

ÅRSMØTE 2022 i Romerike Historielag

Publisert av RH Nettredaktør den 14.05.22. Oppdatert 25.08.22.

Torsdag 9. juni 2022 kl. 19.00, med registrering fra kl. 18.00.
Sted: Lillerommen selskapslokaler, Doktorbakken 4, 2160 Vormsund. 

Raumnes Historielag er vertskap.

Lillerommen, Vormsund

Saksliste:
1. Konstituering
2. Årsberetning for 2021
3. Regnskap for 2021
4. Arbeidsplan for 2023
5. Kontingent og budsjett for 2023
6. Innkomne saker
7. Valg

Saksliste og årsmøtepapirer er vedlagt. 

Antall stemmeberettigede pr. lokallag er: En delegat for hvert 25. medlem til 100 medlemmer, deretter en delegat for hvert 50. medlem til 300 medlemmer, deretter en delegat for hver 100 medlemmer. Antall delegater pr. lag er også angitt på kontingentfakturaen.

Vi ber om at lagene sender antall delegater med navn til denne e-postadressen innen 28. mai. Dette for å kunne registrere antall stemmeberettigede med navn.


VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET!