«NYTT fra Romerike Historielag» nr. 4 – 2020

«NYTT fra Romerike Historielag» nr. 4 – 2020

Publisert av RH Nettredaktør den 27.04.20. Oppdatert 26.08.22.

Nytt meldingsblad er nå sendt ut til alle medlemmer med epost. Pass på å få din epost-adresse registrert, så får du siste nytt. Bladet har mye godt stoff; redaktør Tom har informasjon om mange aktuelle saker. Og diverse gode tips i disse tider når så mye er stengt, bl.a. om digitale muséer.

Litt om innholdet:

* Årsmøtet er utsatt
Årsmøtet er utsatt til det er trygt å møtes på normal måte. Sittende styre videreføres til vi kan ha årsmøte og valg på vanlig måte.
Jubileumsmiddag og feiring av 100-årsmarkeringen holdes på vent til nye regler om møter og antall som kan møtes kommer ca. 1. mai.
Årsmelding og regnskap blir sendt til lokallagene som orientering. Det er bare årsmøtet som kan godkjenne dette.

* Restaurering av Historielagets Hus
Restaureringen går sin gang, og det er ikke noe hyggelig syn å se hva vi har levd med i så mange år. Men nå skjer det forandringer hver dag. 👍

* Møtevirksomhet
De fleste arrangement på aktivitetskalenderen vår er nå avlyst. Mange av oss tilhører risikogruppen som skal være ekstra forsiktige. Og det er viktig å overholde de anbefalingene helsemyndighetene gir.

* Romerike Historielag i gang med videoer 
En bildeserie om gamle hus er lagt ut på Husmannsplasser og delt på Romerike Historielag. Og videoer om Romerikes historie har også vakt mye interesse, og økt boksalget. Se videoer her.

* Asak-feltet ryddes
Skedsmo Historielag har startet opp arbeidet med skjøtselen i en avgrenset del av det store gravfeltet på Asak. Prosjektet kan følges her.

* Muséene er stengt
Men det finnes mange interessante digitale utstillinger, så følg med...
 
Les mer og få inspirasjon i «NYTT fra Romerike Historielag»  nr. 4 - 2020 (pdf)