«NYTT fra Romerike Historielag» nr. 2 – 2020

«NYTT fra Romerike Historielag» nr. 2 – 2020

Publisert av RH Nettredaktør den 24.02.20. Oppdatert 26.08.22.

Siste nummer av «NYTT fra Romerike Historielag» er nå sendt ut til alle medlemmer med epost.  Med mye aktuelt stoff.

Litt om innholdet:
* Restaurering av Historielagets Hus - SPLEIS. Takk til alle som har bidratt så langt, men mer penger trengs for å få reparert veggen.
* Medlemsblad. Lokallagene bidrar med mye lokalhistorie i sine medlemsblad. Forhåpentlig kan det bli et register over lokalhistoriske artikler for alle lokallagene.
* Det er mye nytt med ny fylkesinndeling. Romerike Historielag følger med.
* Om årsmøter og frivillige
* Om Skeidismo-gruppa. Den ble dannet høsten 2016 med formål å sikre arealene rundt Skedsmo kirke og til Huseby gård.
* Romerike Historielags årsmøte blir onsdag 10. juni i Hurdal på Hurdal Verk.
* Arbeidet med 100-årsjubiléet og jubileumsboka er godt i gang.

Les hele «NYTT fra Romerike Historielag» nr. 2 – 2020 nedenfor.