«Mennesker i utvandringen - tre historier»

«Mennesker i utvandringen - tre historier»

Publisert av RH Nettredaktør den 28.03.19. Oppdatert 26.08.22.

«Den 5. juni 1854 forlot et seilskip Kristiania havn med kurs for Nordamerika. Om bord på skipet var tre brødre fra Nersøgarden Tveiter, Christian 29 år, Torer 26 år, og Jakob 18 år, sønner av Bård Axelsen Tveiter og Johanne Nilsdatter fra Lund i Fet. To uker tidligere hadde de fått presteattest for utflytting til Nordamerika.» Dette skriver Lene Skovholt og Grete Andersen i den interessante artikkelen om utvandringen til Amerika i årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid».

De skriver videre: «Kirkeboka viser at også søsteren Maren fikk utflyttingsattest med samme reisemål. Familiehistorien kan fortelle at hun ombestemte seg på brygga, tok over familiegården og ble utgangspunktet for en tallrik etterslekt og brukere av Tveiter i generasjoner. Med de tre brødrene startet utvandringen fra den lille anneksbygda Rælingen av Fet hovedsokn. Vi skal følge brødrene litt videre, både deres bakgrunnshistorie i Norge og livet deres i det nye landet.»

Les utdrag fra artikkelen i PDF-filen nedenfor.

Torer Bårdsen og kona Karen Tomasdatter med det første barnet, ca. 1855/56.