«Kirker på Romerike 1850 - 1900»

«Kirker på Romerike 1850 - 1900»

Publisert av RH Nettredaktør den 20.12.18. Oppdatert 25.08.22.

Et lite utdrag av artikkelen: «Av Romerikes 43 stående kirker ble 15 nybygd i siste halvdel av 1800-tallet og fire ble ombygd eller påbygd. Bare fem av de nye kirkene ble bygd på nye kirkesteder. De øvrige erstattet eldre kirker som ble revet fordi de var for små etter bestemmelser i ny kirkelov fra 1851. Det ble da lovbestemt at kirkene skulle romme 30 % av menighetens befolkning. Dette førte ikke umiddelbart til rivning av mange kirker, men i løpet av 1870-80-åra tapte Romerike mange kirker fra tidligere hundreår. Brann ødela to store, middelalderlige steinkirker: Nes, som ble liggende som ruin og ny kirke ble bygd på ny tomt, og Eidsvoll, som ble gjenoppbygd.»

Les mer i pdf-filen nedenfor om «Kirker på Romerike 1850 - 1900», skrevet av Kari Westbye og Jan Erik Horgen.

Artikkelen er en av 17 artikler i årboka «Romerike i dampens tid», som kan kjøpes på Historielagets Hus, og i de lokale historielag. Se bokoversikt

 

Aurskog gamle kirke, tegnet jula 1877 av Didrik Chr. Sommerschield Schønheyder.   Årboka «Romerike i dampens tid»