«Historiske Glimt» fra Ullensaker med nytt design

«Historiske Glimt» fra Ullensaker med nytt design

Publisert av RH Nettredaktør den 05.12.21. Oppdatert 25.08.22.

Ullensaker Historielag har hatt sitt lokalhistoriske tidsskrift «Historiske Glimt» fra Ullensaker siden 2006, med utallige gode artikler om både gammel og ny historie i bygda. Nå har bladet fått nytt design.

Tidligere var bladet i A5-format, nå kommer det i A4-format, noe som gir flere muligheter for både bilder og innhold. Alle medlemmer i Ullensaker Historielag får hvert år to nummer av bladet tilsendt.

Sverre Støverud har vært redaktør de siste 10 årene og har skrevet de fleste lederne i denne perioden. Redaksjonskomitéen har ellers bestått av Birger Dalen, Ole G. Hertzenberg, Ingvald Hansen, Håkon Mangerud og Gro Irene Holt.

Gro Irene Holt overtar nå som redaktør, og sammen med Anne Lene Walan Gjerstad og Ole Guttorm Hertzenberg har de utarbeidet det nye designet.

Veien videre. Her sakses litt fra ny redaktørs artikkel i nr. 1/2021:

«Jeg har sagt meg villig til å overta redaksjonsansvaret for Historiske Glimt etter Sverre Støverud og skriver derfor kort om hva som nå er endret.

Som dere lesere har sett, har vi gått over til nytt format med litt andre skrifttyper. Flere har kommentert at skriftstørrelsen vi hadde i A5-formatet har vært vanskelig å lese. Dermed håper vi at ny løsning bedrer dette. Samtidig gir A4-formatet andre løsninger for bildematerialet i bladet.

Vi har dannet en prosjektgruppe bestående av historielagets sekretær Anne Lene Walan Gjerstad, Ole Guttorm Hertzenberg og redaktør. Denne komitéen har sammen med nytt trykkeri, utarbeidet den nye layouten og designet. Samtidig har vi forsøkt å videreføre mye fra tidligere utgaver for å beholde gjenkjenneligheten. Vi håper dere blir fornøyde.»

Den første utgaven av tidsskriftet i nytt design (nr. 1/2021) vises i PDF-filen nedenfor.

Styret i Ullensaker Historielag
Jon Tore Beitnes, leder, Knut Harald Nafstad, Mads Ljøgodt, Anne Lene Walan Gjerstad, Trygve Hansen, Gro Irene Holt, Jan Vidar Hofseth. 
Vara: Kristian Stanger, Sverre Støverud.

Bli medlem i Ullensaker Historielag!
Laget vil gjerne ha flere medlemmer, og som medlem får du to nummer pr. år av det flotte bladet «Historiske Glimt» tilsendt. Medlemskap koster kr 300 pr. år. Ullensaker Historielag er et meget aktivt lag, med mange aktiviteter på programmet hvert år.

Innmelding kan gjøres på flere måter:
* Innmeldingsskjema på nett
* Sende e-post til ullensakerhistorie@gmail.com 
* Sende vanlig post til Ullensaker Historielag, postboks 375, 2051 Jessheim
* Kontakte Gro Irene Holt på tel. 92817959

Se også Ullensaker Historielags hjemmeside og Facebook-side:
* Hjemmeside: https://www.klubbinfo.no/ullhist/cat_nyheter.html
* Facebook: https://www.facebook.com/Ullensaker-Historielag-207364143107920


Bibliografi med oversikt over alle artikler i «Historiske Glimt» fra 2006 til nå er vedlagt (pdf).