«Fet – et bygdesamfunn i endring»

«Fet – et bygdesamfunn i endring»

Publisert av RH Nettredaktør den 24.03.18. Oppdatert 25.08.22.
Thomas Støvind Berg skriver innledningsvis i artikkelen: 
 
Tømmer og jordbruk definerte Sørum gjennom flere århundrer, hvor tømmerstokken ga livsopphold til et utall fløter- og sagbruksfamilier. Da tømmersorteringen ble flyttet fra Sørum til Fet, ble dette sammen med reguleringen av Øyeren og etableringen av Kongsvingerbanen et veiskille i Fets historie, som i løpet av 1860-årene gjorde et kvantesprang inn i det industrialiserte Norge.

Les utdrag fra artikkelen i pdf-filen nedenfor.

  
Det såkalte hamskiftet førte til grunnleggende økonomiske, sosiale og kulturelle omveltninger. Bildet viser høy og korndyrking i Norge på 1700-tallet. (Illustrasjon fra Erik Pontoppidans «Norges naturlige historie» fra 1752).

Se alle boktilbud her.