«Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum»

«Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum»

Publisert av RH Nettredaktør den 14.09.18. Oppdatert 25.08.22.

Gjennom femten år har Asbjørn Langeland skrevet artikler i Sørum-Speilet, medlemsbladet til Blaker og Sørum historielag. Og i år har han samlet 49 av disse mellom to permer. Det er blitt en bauta av ei bok på 430 sider med nærmere 200 bilder, og et overflødighetshorn av informasjon om ting som skjedde før i tida. For lokalhistorisk interesserte generelt, og for alle med en viss tilknytning til Sørum og Romerike. Boklansering 15. september kl. 15 på Blaker Skanse. Les omtale av boka.

Før i tida. Fol, samfunn og dagliv i Sørum. Av Asbjørn Langeland   Asbjørn Langeland

Boka omfatter mer enn Sørum

Allerede i den første artikkelen i boka, «Colbjørnsen – ei berømt slekt med røtter i Sørum», bringer de tre søsknene Anna Colbjørnsdatter og Hans og Peder Colbjørnssønner oss til et nasjonalt nivå. De er nemlig alle tre indirekte nevnt i nasjonalsangen «Ja, vi elsker», nærmere bestemt i tredje og fjerde vers. Anna på grunn av det såkalte «Svenskeslaget» på Norderhov prestegård 29. mars 1716 og Hans og Peder som brave borgere av Fredrikshald som stakk byen i brann for å hindre svenskehæren å overta den samme år. I neste generasjon Colbjørnsen finner vi Christian, som i årene 1780 til 1814 var en av de viktigste reformatorer i kongedømmet Danmark-Norge. Størst heder i Danmark har han nok fått for sitt lovarbeid som opphevet bøndenes livegenskap. For ikke å snakke om Edvard Røring Colbjørnsen, som havnet som dommer i den danske kolonien St. Croix på de vestindiske øyer.

Les omtale av boka i pdf-filen nedenfor.

Lansert på Blaker Skanse lørdag 15. september kl. 15. Boka kan kjøpes i lokale bokhandlere, på www.bokstabburet.no, og på Historielagets Hus, samt lokale historielag.