«Østlandsk reisning» - mer makt til østlandsmålet

«Østlandsk reisning» - mer makt til østlandsmålet

Publisert av RH Nettredaktør den 15.04.19. Oppdatert 26.08.22.

Etter et møte på Jessheim i oktober 1916 ble «Østlandsk reisning» stiftet, etter initiativ fra Eivind Berggrav. Han holdt flere foredrag i ungdomslag på Romerike, og ga ut et hefte kalt «Østlandsk reisning» i 1916. Han mente Østlandet måtte komme mer aktivt med i målstriden, slik at østlandsk mål fikk sterkere makt både i riksmål og landsmål. Didrik Arup Seip, språkforsker og professor, og Berggravs svoger, har i Årbok III - 1958 skrevet en artikkel om «Østlandsk reisning».

Eivind Berggrav styrte i 1916 fylkesskolen ved Fetsund. Han ble senere sokneprest i Hurdal, biskop i Hålogaland og i Oslo. Og han var en av initiativtakerne da Romerike Historielag ble stiftet, og lagets første formann, fra 1920 – 1929.

Halvdan Koht var også med i «Østlandsk reisning», og var opptatt av at østlandsmålet skulle bli brukt både i samfunnsliv og kulturarbeid, ikke bare innomhus.

Romerike Historielags Årbok III - 1958  Berggrav, Koht og Seip

Les Seips artikkel nedenfor.