«Jul på nøytralitetsvakt i 1915»

«Jul på nøytralitetsvakt i 1915»

Publisert av RH Nettredaktør den 19.12.20. Oppdatert 25.08.22.

Det er mye «gull» å finne i gamle arkiver, og i arbeidet med en slektsbok i Nannestad, ble mange interessante historier funnet i godt bevarte protokoller på Klippen Bedehus. Tidlig var det der en ungdomsforening med sin egen avis «Straalen», hvor beretningen om julen i 1915 var skrevet.

Slattum kristelige ungdomsforening ble stiftet i 1903, og den første formannen var lærer ved Slattum skole i Åsgreina, Peter Slettedal. Etter noe tid overtok Holter-presten Stabell formannsvervet, og deretter var Hartvig Caspar Christie formann i hele 18 år. Han etterfulgte sin svigerfar Stabell som prest i Holter, og fikk stor betydning for arbeidet i foreningen, så aktiv og kunnskapsrik som han var. Hans etterfølger i Holter, prest Anders Versvik, var også med i foreningen. 

«Straalen» var foreningens egen håndskrevne avis. Det var tydelig at ungdomsmiljøet helt fra starten av var opptatt av litteratur og filosofiske temaer. Artikler og dikt ble sirlig håndskrevet i protokollene, og lest opp på ungdomsmøtene for diskusjon, så innholdet måtte ha substans. 
Det ble skrevet både korte og lange artikler og dikt, om forskjellige hendelser.

Det var mange medlemmer med, og den årlige kontingenten var kr 1,00. Og ungdommene fikk utfordringer, det var turnusordning som redaktør, så mange fikk prøvd seg over kortere eller lengre tid – ofte litt skjelvne for oppgaven.  

Johan Kristian Kaaraasen var redaktør i «Straalen» fra 1914-1916. Han var 20 år da han skrev beretningen om julen i 1915, under første verdenskrig. 

Les mer i PDF-filen nedenfor.

 

Fra heftet «Klippen Bedehus - Historiske glimt fra 1902 til 2015» av Lillian Mobæk, 2015