Fra sentrum til utkant

Fra sentrum til utkant

Publisert av RH Nettredaktør den 07.10.21. Oppdatert 25.08.22.

Blaker og Sørum Historielag arrangerte 18. august et interessant møte på Ålgård med besøk av fylkesarkeolog Reidun Aasheim. Hun snakket om de arkeologiske utgravningene som er foretatt i Sørum, spesielt i området rundt Sørum kirke, Sørum skole og Sørum Nordre.

Funn av usedvanlig mange kokegroper, hele 600, ildsteder og graver er funnet rett bak Sørum skole. Funnene viser at området har vært et stort og veldig sentralt sted i jernalderen.

Les artikkelen på Blaker og Sørum Historielags hjemmeside.

Tekst og foto ved Randi Fjørstad, og artikkelen er fra Sørum-Speilet nr. 3-2021.