Arbeidet med jubileumsboka er godt i gang

Arbeidet med jubileumsboka er godt i gang

Publisert av RH Nettredaktør den 17.01.20. Oppdatert 26.08.22.

Romerike Historielag har 100-årsjubileum i 2020, og mye skjer i løpet av året. Det blir jubileumsbok, og arbeidet med denne er godt i gang.

Svein Sandnes er leder av bok-komitéen, og de øvrige med er Grete Andersen, Lene Skovholt, Tom Halvorsen, Lillian Mobæk, Frank Solli, Asbjørn Langeland og Jan Erik Horgen.  

Historielagets mangfoldige historie fra starten av og til i dag blir godt dokumentert, også med noen framtidsvyer. Gamle protokoller og årbøker med mange detaljer er gode kilder og interessant lesning underveis. Planen er å ha boka ferdig før sommeren.

Bildet er fra jubileumsbok-komitéens første møte i år på Historielagets Hus.