«Vår region heter Romerike»

«Vår region heter Romerike»

Publisert av RH Nettredaktør den 27.11.18. Oppdatert 25.08.22.

Vi bor på Romerike, og vår region heter Romerike, delt i Øvre og Nedre Romerike. I noen sammenhenger brukes Østre Romerike, Vestre Romerike og andre forklarende tillegg. Men det er alltid snakk om Romerike. Navnet er kjent fra mange hundreår tilbake og har utvilsomt blitt brukt i tusen år eller mer om landskapet mellom Øyeren og Mjøsa.


Men nå er visst ikke dette gode navnet godt nok lenger, i alle fall ikke på Øvre Romerike. "Gardermoregionen" dukker opp i flere sammenhenger, som om en flyplass skulle være det som bestemmer hvor vi bor. Sjølsagt er flyplassen viktig for Romerike, men vi bor ikke i en flyplassregion!

Det er virkelig skuffende at verken styret i Øvre Romerike Utvikling eller i de aktuelle kommunestyrene ikke har større stolthet og bevissthet over sin egen region enn at de glatt godtok "Gardermoregionen" som del av det nye navnet sitt. De overså også glatt rådet fra Språkrådet om å beholde "Øvre Romerike" som del av navnet.

I disse sentraliseringstider med storfylket Viken og med stor tilflytting til Romerike er det viktigere enn noen gang å stå opp for å utvikle og styrke regionen Romerike og det romerikske. Det gjør en ikke ved å velge bort navnet i viktige og sentrale foretak som ØRU har vært. La oss bygge videre og utvikle regionen Romerike og være stolte romerikinger!

Jan Erik Horgen

Artikkelen er også publisert i  Raumnes.

 

Jan Erik Horgen   Kart over Romerike