«Landbruket 1850-1900, den store moderniseringen»

«Landbruket 1850-1900, den store moderniseringen»

Publisert av RH Nettredaktør den 06.05.18. Oppdatert 25.08.22.
Tom Jøran Bauer skriver i innledning til artikkelen:

Gjennom annen halvdel av 1800-tallet ble norsk jordbruk stadig mer markedsorientert. Færre arbeidsfolk, innføring av nye driftsformer og ny teknologi samt behov for nye og større driftsbygninger førte bondeøkonomien over i en mer kapitalkrevende retning. Samtidig ble det lagt større vekt på informasjon og utdannelse. Landbruksskoler ble etablert, det ble avholdt landbruksmøter, og det ble startet aviser og tidsskrifter spesielt rettet mot jordbrukere. Frihandelspolitikken med åpen konkurranse var en viktig pådriver i denne utviklingen. Også bondesamvirket kom i gang i dette tidsrommet.

Les utdrag fra artikkelen i pdf-filen nedenfor. Hele artikkelen er på 21 sider, og har mye interessant landbrukshistorie, og mange fine bilder fra gamle dager. 

Korndyrking i gamle dager. Foto: Tom Jøran Bauer 

Se alle boktilbud her