Kalender

Juni 2019


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
27
Slekt og Data Aurskog-Høland
28
Nittedal: Tur Mjøsa rundt
29
Nittedal: Tur Mjøsa rundt
30
31
1
2
Eidsvoll: Åpning av Bygdetunet

Rælingen H.lag Sesongåpning på bygdetunet kl. 12.0
3
Raumnes: Tur til Bjørndalen

Nannestad: Skoklefallsdagen
4
5
Romerike Historielag - Årsmøte 2019
6
Styremøte
7
8
9
10
11
12
Slekt og Data Aurskog-Høland
13
Ullensaker: Omvisning på Kauserud mølle
14
15
Gjerdrum: Gjerdrumsdagen
16
Blaker & Sørum: Slora Mølles Dag

Høland historielag - Besøk på Slora mølle

Rælingen H.lag Åpent bygdetun

Gjerdrum: Vandring fra Sørum til Sørumstangen
17
18
19
Nittedal: Atle Sørskogen forteller om Sørskogen
20
Høland: Medlemsbesøk på Fosser gård
21
22
23
Rælingen H.lag Åpent bygdetun
24
25
26
27
28
29
30
Nittedal: Orkidétur til Slåttemyra

Rælingen H.lag Åpent bygdetun

Slekt og Data Aurskog-Høland – 27. mai 2019

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Frivilligsentralen Bjørkelangen
Beskrivelse: Møtested Frivilligsentralen på Bjørkelangen fra kl 18.00-21.00. Vi jobber med egne slekter, men hjelper hverandre etter behov. Ønsker nye slektsforskere velkommen, ta med det du har av opplysninger og vi hjelper deg i gang. De fleste bruker PC og har eget slektprogram, men dette er intet krav. Det sosiale er også viktig og vi har kaffepause med kaffe og noe attåt.  Kaffespleis kr 30,-.  Alle velkommen.

Nittedal: Tur Mjøsa rundt – 28. mai 2019 - 29. mai 2019

Beskrivelse: Turarrangør Peer Gynt. Påmeldingsfrist er gått ut.

Rælingen H.lag Sesongåpning på bygdetunet kl. 12.0 – 02. juni 2019

Tid: 10:00 – 14:00
Sted: Rælingen Bygdetun
Beskrivelse: <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">Sesongåpning på bygdetunet kl. 12.00-16.00</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">Kafe og minimarked. Seniorkoret og barnekoret deltar.</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">Fjerdingbyfestivalen.</p>

Eidsvoll: Åpning av Bygdetunet – 02. juni 2019

Tid: 09:00 – 13:00
Sted: Eidsvoll bygdetun
Beskrivelse: <div>Åpningen av Bygdetunet. Salg av bøker og medlemsverving i Opsahl-bygningen.</div><br>

Nannestad: Skoklefallsdagen – 03. juni 2019

Tid: 16:00 – 18:00
Sted: Sø-Kringler
Beskrivelse: <p>Skoklefall på Søndre Kringler i Nannestad.<br>Som tidligere år, så blir det rømmegrøt, også i år. </p><p>Se <a href="http://nannestadhistorielag.lag247.no/terminliste/kalender/vis/?id=219622"><u><font color="#0066cc">http://nannestadhistorielag.lag247.no/terminliste/kalender/vis/?id=219622</font></u></a></p><br>

Raumnes: Tur til Bjørndalen – 03. juni 2019

Tid: 15:30 – 19:00
Beskrivelse: <br>

Romerike Historielag - Årsmøte 2019 – 05. juni 2019

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Gjerdrum Misjonshus
Beskrivelse: <div>Velkommen til årsmøte i Romerike Historielag!</div><div>Onsdag 5. juni 2019 kl. 19.00 (reg. fra kl. 18.00)</div><div>Sted: Gjerdrum Misjonshus, Askhøgda 5, 2022 Gjerdrum</div><div><strong>Saksliste:</strong><br>1. Konstituering<br>2. Årsberetning for 2018<br>3. Regnskap for 2018<br>4. Arbeidsplan for 2020<br>5. Kontingent og budsjett for 2020<br>6. Innkomne saker<br>7. Valg</div><div>Sakspapirene er sendt lokallagene. Sakspapirer finnes også på lagets hjemmeside. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Hvor mange stemmer hvert enkelt lag har, er gitt i lovene.</div><div>Vertskap er Gjerdrum historielag. VELKOMMEN!</div><p>Les mer her:&nbsp;</p><a href="http://historielag.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Velkommen%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20i%20Romerike%20Historielag&amp;ID=15811"><u><font color="#0066cc">http://historielag.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Velkommen%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20i%20Romerike%20Historielag&amp;ID=15811</font></u></a>

Styremøte – 06. juni 2019

Tid: 16:00 – 18:00
Sted: Historielagets Hus

Slekt og Data Aurskog-Høland – 12. juni 2019

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Frivilligsentralen Bjørkelangen
Beskrivelse: Møtested Frivilligsentralen på Bjørkelangen fra kl 18.00-21.00. Vi jobber med egne slekter, men hjelper hverandre etter behov. Ønsker nye slektsforskere velkommen, ta med det du har av opplysninger og vi hjelper deg i gang. De fleste bruker PC og har eget slektprogram, men dette er intet krav. Det sosiale er også viktig og vi har kaffepause med kaffe og noe attåt.&nbsp; Kaffespleis kr 30,-.&nbsp; Alle velkommen.

Ullensaker: Omvisning på Kauserud mølle – 13. juni 2019

Tid: 16:30 – 19:00
Sted: Kauserud mølle
Beskrivelse: <p><strong>Omvisning på Kauserud mølle</strong>.</p><p>Mølla har i de siste åra gjennomgått en vesentlig restaurering av fundamentet, i regi av Historielaget, som også har fått en leieavtale på mølla. Inventaret forteller en møllehistorie over et langt tidsrom, fra møllesteiner drevet av vannkraft til moderne elektrisk drift.</p><p>Mølla ligger der Egnervegen krysser Rømua, Egnervegen 117.&nbsp; </p>

Gjerdrum: Gjerdrumsdagen – 15. juni 2019

Tid: 08:00 – 12:00
Sted: Gjerdrum Kulturhus
Beskrivelse: Historielaget har stand ved kulturhuset m/informasjon og aktiviteter. I år særlig fokus på bind 5 av bygdeboka.<br>

Gjerdrum: Vandring fra Sørum til Sørumstangen – 16. juni 2019

Tid: 11:00 – 14:00
Beskrivelse: <p><span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Segoe UI,Tahoma,Arial,Verdana; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 19.6px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="text-decoration: underline;"><a id="Les mer om arrangementet her" href="https://www.gjerdrumhistorielag.no/event/vandring-fra-sorum-til-sorumstangen/">Les mer om arrangementet her</a></span></span><br></p><p><br></p><br>

Rælingen H.lag Åpent bygdetun – 16. juni 2019

Tid: 10:00 – 13:00
Sted: Rælingen Bygdetun
Beskrivelse: <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">AmCar/veteran-kjøretøyer.</p><p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">Åpent bygdetun hver søndag fra kl. 12.00-15.00. Salg av</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">kaffe og vafler. Et sosialt møtested for liten og stor.</p>

Høland historielag - Besøk på Slora mølle – 16. juni 2019

Tid: 10:00 – 13:20
Sted: Slora Mølle
Beskrivelse: Vi besøker Slora mølle som har åpen dag denne søndagen.&nbsp; For de som ønsker det er det felleskjøring fra rådhuset Bjørkelangen kl 11.00.&nbsp; Det er program fra kl 12.00 til 15.20 og den enkelte tar retur når det måtte passe.&nbsp; Alle er velkommen til å være med.

Blaker & Sørum: Slora Mølles Dag – 16. juni 2019

Tid: 08:00 – 14:00
Sted: Slora Mølle
Beskrivelse: Historielaget har bokstand. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.sorumhistorie.no/documents/kalender.php?event_id=1a354c47a230918c274637817a44e915">Les mer om arrangementet her</a></span>

Nittedal: Atle Sørskogen forteller om Sørskogen – 19. juni 2019

Tid: 17:00 – 19:00
Beskrivelse: Sted: Sørskogen. Påmelding. Åpen bom på Sagtomta fra kl. 18:30.&nbsp;

Høland: Medlemsbesøk på Fosser gård – 20. juni 2019

Tid: 16:00 – 16:00
Sted: Fosser gård
Beskrivelse: Høland historielag er invitert til å besøke Fosser gård.&nbsp; På grunn av at det er nødvendig med&nbsp; begrenset deltakelse, er besøket annonsert som medlemsbesøk.&nbsp; Medlemmer av Høland historielag bes melde seg på til Eva M 958 25 482. Prinsippet "først til mølla" gjelder.

Rælingen H.lag Åpent bygdetun – 23. juni 2019

Tid: 10:00 – 13:00
Sted: Rælingen Bygdetun
Beskrivelse: <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">Åpent bygdetun hver søndag fra kl. 12.00-15.00. Salg av</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">kaffe og vafler. Et sosialt møtested for liten og stor.</p>

Rælingen H.lag Åpent bygdetun – 30. juni 2019

Tid: 10:00 – 13:00
Sted: Rælingen Bygdetun
Beskrivelse: <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">Åpent bygdetun hver søndag fra kl. 12.00-15.00. Salg av</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">kaffe og vafler. Et sosialt møtested for liten og stor.</p>

Nittedal: Orkidétur til Slåttemyra – 30. juni 2019

Tid: 10:00 – 13:00
Beskrivelse: <p>Samarbeid med Maridalens venner og Nittedal turlag. Omviser: Tor Øystein Olsen.</p><p>Frammøte: Slåttemyra kl. 12:00. Korteste vei inn er fra Sørli skole.</p>