Skytilen nr. 1 – 2019

Skytilen nr. 1 – 2019

Publisert av RH Nettredaktør den 26.02.19. Oppdatert 26.08.22.
Romerike Historielags medlemsblad er nå sendt ut til medlemmene, og har mye godt stoff å by på. Redaksjonen v/Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli og Aud Siri Hønsen Huseby finner mye interessant på Romerike. Historien om Røring-slekta i Gjerdrum er spennende.  
 

Skytilen nr. 1 - 2019. Forsidebildet viser Ingeborg Birgitte Røring f. 1766, Edvard Rørings barnebarn. Gm. Thomas Henrik Møinichen. Deres portretter henger i Nasjonalgalleriet.

Av innholdet kan nevnes:
* Slekten Røring - av Agnes Radich  
* Lauritz på Skårerødegården - av Aage Wiik  
* Søren Nilsen Møien - av Terje Møien  
* Rotnes i Nittedal - av Tom Christophersen (fra RH Årbok 1992)  
* Hakadal stasjon (fra Nittedalsporten)  
* Innspill til dep. om kulturminnevern  
* Inspirerende gaver og aktiviteter i 2019  
* Hederstegn 2018  
* Vårstemning på Bjerke  
* Bokomtaler  
* Minneord Tom Klemetzen  
* Årsmøtet 2019 - onsdag 5. juni kl. 18:00 i Gjerdrum
 
Les hele Skytilen nr. 1 - 2019 og historien om «Slekten Røring i Gjerdrum» i PDF-filene nedenfor.
 
Hvis du vil få Skytilen tilsendt, meld deg inn i ett av de 17 lokale historielagene på Romerike. Se http://historielag.no/lokallag/oversikt/