Årsmøte i Romerike Historielag 6. juni 2024

Årsmøte i Romerike Historielag 6. juni 2024

Velkommen til Romerike Historielags årsmøte i Husebylåven torsdag 6. juni 2024 kl. 19:00 (registrering fra kl. 18:00). Adresse: Husebyveien 9, 2020 Skedsmokorset.

Saksliste:
1. Konstituering
2. Årsberetning for 2023
3. Innkomne saker
4. Regnskap for 2023
5. Arbeidsplan for 2024 og 2025
6. Kontingent og budsjett for 2025 og 2026
7. Valg

Sakspapirene er sendt lokallagene.
Sakspapirene finnes også her på Romerike Historielags hjemmeside: https://www.historielag.no

Alle medlemmene har adgang til årsmøtet. 
Hvor mange stemmer hvert enkelt lag har, er gitt i vedtektene (2,5 % av medlemsmassen).

Påmelding av delegater sendes rohist@online.no innen 27.5.24.