Fra stiftelsesmøtet på Jessheim 1. august 1920
Deltagerne er her oppstilt foran Herredshuset hvor de tok den viktige
beslutning om å danne et historielag for Romerike.

I dag består Romerike Historielag av 17 lokale historielag og har passert 3500 medlemmer.

Romerike Historielag – starten
Initiativet til dannelsen av et historielag for Romerike ble tatt i juli 1920, da der
i alle aviser på Romerike sto følgende notis:
Historielag for Romerike. Møte på Jessheim.
Vi innbyr til å danne et historielag for Romerike og til samling på Jessheim søndag
1. august kl. 5 til det første møte. Det er en sterk sans i mange av bygdene våre
nå for bygdehistorie. Vi bør arbeide sammen, lære av hverandre og utnytte hjelperne
våre best mulig.
Historikere og andre folkegranskere planlegger nettopp nå en stort anlagt undersøkelse
av Romerikes fortid. Til dette trenger de romerikingenes interesse og støtte.
La oss gå fagfolk imøte og også nytte dem ut for våre bygdetiltak, så vi kan få noe
ut av den historiesansens besøkelsestid, som vi akkurat nå har.
Vi innbyr til Jessheim alle som arbeider eller planlegger arbeid for bygdehistorie,
men også alle som er interessert i eller vil bli det. På møtet vil konservator, dr. Jan
Pettersen fortelle om de siste gravfunn i Ullensaker, professor dr. Edvard Bull vil
trekke opp linjene i Romerikes historie, ellers har Ullensaker bondeungdomslag lovt
å greie med selve møtet.
Oppropet var undertegnet av sogneprest Eivind Berggrav Hurdal, bonde Ole
Jahr Fet, bonde og ordfører Erik Haga Nannestad, lærer Aage A Vold Nes, bonde
og bygdebokredaktør Hans Nesten Ullensaker, folkehøgskolebestyrer Jon Sørensen
Eidsvoll, lærer og klokker Johan Andersen Sørum og bonde Johan Kjus Skedsmo.
300 damer og herrer fra 10 romeriksbygder møtte. Det var foredrag som nevnt i
invitasjonen og lover for historielaget ble vedtatt.
Til styre valgtes formennene i de lokale historielag, nemlig: lærer Vold, Nes,
gårdbruker O Jahr, Fet, ordfører Erik Haga, Nannestad, gårdbruker Johan Kjus,
Skedsmo, gårdbruker Nesten, Ullensaker, og som forman valgtes sogneprest Berggrav,
Hurdal.
Og så var man igang!

STYRET I ROMERIKE HISTORIELAG 2015 – 2016

Etter Årsmøtet 2015

Leder Tom O. Halvorsen thalvors@online.no   63901028   48073788

Nestleder Lene Skovholt lene.skovholt@gmail.com   90756695

Sekretær Kåre Bøhler rohist@online.no   93876365

Styremedlem  Eva Marie Gran   e-m-gran@online.no    63851851      95825482

Styremedlem Svein Sandnes svsandn@online.no  63829096  91712425

Styremedlem Gunnar Gravdal Nerhus   g-g-ner@online.no    63952458      90552458

Varamedlem Svein Olaf Heggedal  oheggeda@online.no        93066323

Varamedlem Vidar Døhli  dohli@online.no   95990548

Varamedlem Ragnar Birkeland    ragbir@live.no     67904782     95476819

Varamedlem Ellen Johanne Lerberg   ellen.lerberg@nasjonalmuseet.no  41221692