asak

Gårds- og stedsnavnet Asak.

Tore Falkenhaug 

Del 2 handler om hvordan Asaker ble Asak og om alle fantasifulle navnetolkninger fra 1800-tallet til vår tid. Du får vite en del om de svenske Asak-gårdene og litt om Hagbarts galge. Viste du forresten at den norske prinsessen Ingebjørg ble hertuginne av Öland?                                                         Gårds- og stedsnavnet Asak del 2

De mektige Asak høvdingegårder i Norge og Sverige har interessert forskere i lang tid. Ikke minst gjelder dette språkforskere som ved hjelp av navneforskningen håper å komme hemmeligheter på sporet som ligger lengre tilbake i tid enn skriftene kan vise. Mange tolkninger har vist seg ikke å være holdbare, men likevel er de overraskende seiglivet.

En tolkning som har holdt seg er Asak som et åkernavn, dvs. åkeren på åsen eller Gudenes åker. Dette siste ble publisert av Akershus fylkeskommune 03.03.2015. At Asak ikke er ett åkernavn finnes det klare belegg for, for eks. i et kjøpekontrakt opprettet på Asak 11. okt. 1411. Kjøpekontraktet er opprettet og skrevet av lokale menn og her finner vi blant annet:

«-at mer varom a Asakum i Akrom-«, med andre ord: at vi var på Asak i Åkrene.

I Norge har vi 4 Asak-gårder, Asak i Skedsmo, Asak i Sørum, Asak i Berg (Halden), Åsåker i Røyken. I Sverige finnes 7 Asak-gårder, 6 stk. i Västra Götaland. Om dette kan du lese i en artikkel som senere kan lastes in fra Romerike Historielags hjemmeside. Artikkelen kommer å følges opp av ytterligere to artikler som begge handler om Asak. Klikk på lenken nedenfor.

Gårds- og stedsnavnet Asak.  Fortsettelse kommer.

 

1 Comment

  1. Per Otto Asak sier:

    Dette ser ut til å være en grundigere analysere enn tidligere teorier om gårdsnavnet Asak
    Takk til Falkenhaug for at han prøver å finne andre forklaringer på navnet Asak enn f.eks Rygh med forkaringen Ås + Åker

    Hilsen Per Otto Asak

Leave a Comment